Kdy

28. - 29. října 2017

Kde

Praha

Zbývá

(nezahájeno)

Hosté

20+ lektorů z celého světa

Tantra Festival / vítejte na 5. ročníku!

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PŘEKRÁSNÝ 5. ROČNÍK. DALŠÍ TANTRA FESTIVAL CHYSTÁME NA VÍKEND 28. – 29. ŘÍJNA V PRAZE. NOVÝ WEB S VEŠKERÝMI INFORMACEMI A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK SPUSTÍME ZAČÁTKEM SRPNA 2017. TĚŠÍME SE NA VÁS! ♡

Tantra Festival je oslavou tantry ve všech jejích podobách. Na jeden víkend v roce se zde sejdou učitelé a praktikanti tantry z ČR i zahraničí, aby společně vytvořili výživný a dynamický program plný přednášek, workshopů a ukázek své práce související s celou řadou tantrických témat. Součástí festivalu jsou i inspirující představení, hry a další aktivity.

Tématem letošního festivalu je „Tajemství posvátné sexuality“. Sexuální energie je nejsilnější energií v naší bytosti, kterou máme neustále k dispozici. Tajnou silou podílející se na přeměně a vytříbení sexuální energie je náš subtilní vnitřní oheň. Tantra nám mimo jiné ukazuje možnosti, jak tento oheň dynamizovat a kultivovat a jak s jeho pomocí učinit ze sexuální energie ušlechtilý nástroj, který nás velmi rychle a účinně dovede k poznání sebe sama a postupně až k duchovnímu osvobození.

Festival Vám přinese:

  • hlubší pochopení pravého smyslu tantry
  • mnoho nástrojů a technik, s nimiž můžete pracovat sami nebo v páru
  • vyšší pohled na život a vesmír
  • úžasné zážitky a trvalé vzpomínky
  • inspiraci a aspiraci začít anebo pokračovat ve své tantrické pouti
  • a možná i některá nová přátelství…

Na co se těšit / co festival nabízí

Interaktivní tantrická praxe

Objevte hlubokou moudrost a nespoutanou radost z praxe tantry, probuďte své uvědomění skrze hluboké a příjemné spojení s lidmi na duchovní cestě. Přesvědčte se, že radost z interaktivních her může vést k nádherným citovým a duchovním prožitkům. Překonejte povrchní úroveň a vnímejte živoucí tep bytí ve vlastním srdci i v srdcích ostatních.

Inspirativní přednášky

Autentické znalosti, s nimiž se na festivalu seznámíte, pramení ze starobylých učení tantry a budou představeny přístupnou a srozumitelnou formou pro lidi dnešní doby. Ve vřelé, intimní a otevřené atmosféře budou rovněž podrobně vysvětlena některá základní tantrická tajemství posvátné erotiky, božské lásky a tajuplných subtilních energií.

Párové aktivity

Hra polarity mužství a ženství je hlavním motorem všech energií v tantře. Na Tantra Festivalu dostanete příležitost vědomě a pozorně vychutnávat proudění energií mezi Mužem a Ženou. Představíme si hlavní klíče hry těchto polarit a prakticky si je vyzkoušíme. Semináře jsou přístupné párům i jednotlivcům, dvojice je možné utvořit i na místě.

Akce pro muže

Na festivalu se konají i mužská setkání, kde se účastníci učí do hloubky o síle a moudrosti tantrického muže. Odkryjeme a prožijeme pravý význam duchovního mužství, stejně jako tajemství mužského charisma a magnetismu, jak o nich hovoří tantrická tradice. V centru pozornosti bude probouzení mužského vědomí, dynamiky a síly vůle.

Akce pro ženy

Na speciálních seminářích se sejdou i ženy, aby společně odkrývaly taje ženství a objevovaly sílu skrytou v každé ženě. Poznání, které tyto aktivity přináší, a jeho praktické uplatnění odhalí, co především dává ženě rozkvést a zářit krásou, radostí a magnetismem. Základem těchto aktivit vždy bude probouzení božského ženství.

Workshopy

Workshopy se budou soustředit na praxi a interaktivní stránku tantry. Starobylá a tajná tantrická učení na nich budou oživena prostřednictvím inspirovaných aktivit a her, které umožní každému z nás cítit a přímo chápat skutečný smysl tantry přímo ve svatyni svého srdce. Zvídavost a přímé zapojení všech účastníků jsou zde na místě.

Program 2016 / 2 dny x 3 sály

Slavnostní zahájení festivalu

Slavnostní zahájení – umělecké taneční vystoupení, speciální společná meditace a představení lektorů.

Božská oddanost a umění uctívání

Mnozí lidé pociťují, že jim v životě „cosi schází“ a touží po hlubší intimitě a propojení jak sami se sebou, tak s ostatními a životem obecně. Postoj uctívání, vyjadřovaný s hlubokou úctou, hravostí a nevinností přitom může tuto hlubokou tužbu naplnit.Náš workshop se bude točit kolem rituálu „púdža“, ve kterém uctíváme jeden druhého samotnou naší přítomností, srdcem a tělem.

Otevírání se potěšení – Vivencie Biodanzy

Vstupní branou k tajemství je otevření. Otevření vašeho těla, srdce i mysli. Když jste připraveni, mohou se zázraky začít dít… Od naprostého otevření se potěšení už je pouze malý krok k extázi a spojení s tím, co nás přesahuje….

Probuď svoji vnitřní svobodu – Kontaktní tanec

Kontaktní tanec je jedním z nejpřirozenějších a současně tedy i nejsnazších způsobů přímé interakce s ostatními, která se dotýká i hlubších rovin. Je to radost objevování vlastních originálních a tvůrčích způsobů projevu, které také sdílíme s jinými lidmi.

Tango na boso / My 2

Taneční projekt o mužské a ženské energii a představení o podobě vztahu v 21. století. Taneční divadlo Bílá Velryba je uměleckým spolkem sdružujícím neprofesionální a poloprofesionální tanečníky a performery, kteří se chtějí věnovat pohybu, kreativitě a osobnostnímu rozvoji skrze veřejná taneční a umělecko-vizuální představení.

Tantric Heart Party

Rozpusťte se v tantrickém srdci! Objevte v tantrické oslavě jeho kouzlo, nalezněte a zkoumejte jeho esenci co nejvíce vědomým, živým a intenzivním způsobem – vítejte na festivalové tantrické party „Srdce Tantry“.

Energetické orgasmy skrze emoční detoxikaci

Během přednášky si vysvětlíme, jak dochází k blokaci těla kvůli stagnujícím negativním emocím, které přetrvávají v důsledku traumat z naší minulosti a jak tyto bloky mohou být odstraněny prostředky Tantric Journey Bodywork (práce s tělem systému Tantrická cesta). Bude následovat workshop emočního uvolnění.

Multiorgasmický Muž

Během workshopu se zaměříme na to, jak prodloužit a především prohloubit milostný akt, aby se tak mohl stát prostředkem zlepšení zdravotního stavu, prohloubení intimity a dosažení vytříbených stavů vědomí. Zmíníme „Cestu vědomého muže“, která je určena mužům, kteří si přejí osvojit si umění tantrického milování, aby tak mohli lépe uspokojit své milé i sami dojít naplnění, zatímco současně prohlubují své mužné jádro.

Medicína sexu - tantra a Quodoushka v každodenní praxi partnerského života

Toužíte sex proměnit v dechberoucí milování? Objevit, jak v dlouhodobém partnerství rozvíjet vášeň, intimitu a svobodu? Žijeme v manželství 20 let. Cesta, po které s radostí vedeme každý rok stovky párů a jednotlivců, není teorie. Je to praxe každodenního života, jak ve vztahu zvládnout strasti, otevřít srdce a čím dál víc si užívat radost a lehkost. Je to nádherná cesta k sobě a partnerovi.

Continuamente amando (Continuously Loving)

Česká premiéra zasvěcujícího tantrického snímku „Continuamente Amando“ (Continuously Loving) za účasti režisérky (Aghora Vidya) a hlavní představitelky (Noelia Falco), které snímek představí a budou k dispozici pro vaše otázky po jeho skončení. Film budeme promítat v originálním znění s českými titulky.

Sweet and Sour

Čím širší a pestřejší paletu nástrojů obsahuje láskyplná komunikace mezi mužem a ženou, tím větší je šance vyjádření opravdových pocitů. Neotřelé komunikační techniky navíc dávají šanci vystoupit z komunikační rutiny. Tantra je taky o expanzi, rozšíření našeho potenciálu a možností do všech směrů, přijetí a integrování všeho, co je. A vše je jenom energie, která má pouze různou formu…

Probuzená Žena

Workshop bude oslavou esence ženství. Budeme se na něm otevírat své ženské přirozenosti prostřednictvím hravých cvičení, obdivu, tance, smyslnosti a lásky. To vše v láskyplné sesterské atmosféře. Když se totiž ženy dokáží sjednotit v lásce, má to pro ně léčivé účinky a také jejich duše i duch mohou díky této podpoře rozkvétat do ještě větší krásy…

Zranitelnost a intimita - Cesta k sobě i k hlubokému propojení s partnerem

Ačkoliv si toho jsme více či méně vědomi, naše intimita, my všichni jsme prošli složitým osobním i historickým vývojem, plným překážek, pocitů viny, strachu a studu, a to má přímý vliv nejen na naši intimitu, život, ale i partnerský vztah. Podíváme se na to, jak se mění naše sexualita, když se vztah prohlubuje. Nenechte si tento workshop ujít. Předáme vám briliant opravdové lásky. Ukážeme vám neuvěřitelně snadné nástroje, které vám otevřou cestu k cítění, pochopení a blízkosti, a v neposlední řadě k potěšení, lásce a radosti.

Bytí v tanci

Muže i ženy srdečně zvu na workshop Bytí v tanci, kde budeme hodně tančit, ale čas využijeme i k pořádnému ztišení, zastavení a naladění se na sebe. BYTÍ V TANCI přináší spojení se Zemí i nebem, spojení s přirozeností, se svým tělem. Záměrem je cesta k sobě, ke svým rytmům, k úctě, přirozenosti, spolubytí i bytí sám/sama se sebou… tady a teď…

Jóga v páru pro harmonický vztah

Při tomto ranním cvičení budeme společně praktikovat ásany v páru, které jsou jedinečným a blahodárným nástrojem, jak obohatit, harmonizovat a prohloubit milostný vztah. Cvičení ásan v páru zvyšuje intimitu, soulad a vede k pozitivním transformacím jak každého zvlášť, tak celého vztahu.

Věda lásky

Existuje souvislost mezi láskou a vědou? Vedeni touhou nalézt a pocítit usmíření s tímto podivuhodným fenoménem se snažíme lásku různými prostředky pochopit a vysvětlit již po staletí. Láska s námi totiž dělá něco, co můžeme jen stěží vysvětlit, ale docela jistě to můžeme cítit. Advaita Stoian, který může čerpat z moha let vlastní praxe a hlubokého poznání, nám na své přednášce odhalí o lásce věci, které jsme docela jistě dosud nebrali v potaz.

Přítomnost a Láska

Naše životní cesta potřebuje praxi přítomnosti a lásky, a pokud chceme žít uprostřed dnešního rychlého supermarketu, tak také prohlubující se integritu. Ve 2 hodinovém workshopu s vámi budeme sdílet přítomnost a lásku – a představíme několik jednoduchých, ale mocných rituálů pro tělo, sdílení a meditaci, které praktikujeme v našich životech.

Slavnostní zakončení festivalu

Společné zakončení festivalu, losování tomboly, meditace a sdílení zážitků.

Transformující síla lásky

Kdykoliv skutečně milujeme, každou vteřinou nás to proměňuje. Není možné milovat a zůstat nezměněn. Nestačí však o lásce přemýšlet, musí se stát živou skutečností přítomného okamžiku. Naučíme-li se milovat skutečně aktivním způsobem a bez váhání, velmi to urychlí celou naši transformaci.

Vnitřní alchymie tantrických masáží

Od doteku těla k doteku duše… Co vše se odehrává „za oponou“ při tantrické masáži? Jaký zaujmout vnitřní postoj? Jak se dotýkat? Posvátná atmosféra, vzájemné uctívání, propojení a stav jednoty… To vše a nejen to je součástí vnitřní alchymie tantrické masáže, kterou budeme společně objevovat a prožívat při tantrickém masážním rituálu.

Kámasútra tantra a umění milování

Jak Kámasútra, tak i tantra, jsou dnes spíše slavné, než že by byly skutečně známé. Přitom jejich přínos lidstvu, zahrnující ucelené a konstruktivní vzdělání v oblasti sexuality, je nesmírný. Během naší přednášky nejdříve stručně projdeme jejich historické pozadí, zaměříme se na jejich podobnosti a vyvodíme z toho specifické praktické pojmy, které obě nauky sdílí.

Vesica – Milenci uvnitř

Vyrovnání mužské a ženské energie v těle, hluboký dotek na místech, v centrech, která jsme měli po generace zavřená, a tak nám nemohla tělem volně proudit životní energie v plnosti a síle, umění nechat plynout, rozpouštět, být. Být šťastní. Zamilovaní. A žít tantrický, tao tanec.

Nudity - nahé vztahy, bezpečí, blízkost a vášeň prostřednictvím radikální upřímnosti

Jak porozumět tomu, jak vzniká blízkost, vášeň, jak si je ve vztazích udržet, podporovat je. Jaké mechanismy se uplatňují v sexualitě? Jak být nezávislí, přes to bezpečně připoutaní? Jaké techniky zvolit, jak je praktikovat? Budeme hovořit, sdílet a společně hledat otázky… Odpovědi pak přijdou :)

Tao vědomého doteku

Tradiční učení Dálného východu chápou lidské tělo jako most mezi naším duchem a realitou hmotného světa. Ucelený výukový blok z cyklu školy "Tao vědomého doteku" vám představí základní principy tradičního tantrického systému Kaula (kašmírský šivaismus), vedoucí k lepšímu pochopení vlastní tělesnosti ve všech jejích aspektech. Naučíte se a na vlastní tělo vyzkoušíte některé univerzální masážní techniky sloužící k uvolnění toků tělesné energie. V krátké inspirační ukázce si pak předvedeme, jak tyto techniky integrovat v rámci partnerské sexuality.

Zážitky z festivalu / poslali jste nám

Ceník vstupného / festival pro všechny

Sobota

1100
Cena platí v předprodeji do 7.10.2016
Po tomto termínu je cena 1400 Kč
Při prodeji na místě je cena 1600 Kč

Neděle

1000
Cena platí v předprodeji do 7.10.2016
Po tomto termínu je cena 1300 Kč
Při prodeji na místě je cena 1400 Kč

Rezervujte si vstupenku / přece to nezmeškáte!

Kapacita festivalu byla naplněna a předprodej vstupenek pro rok 2016 je nyní ukončen. Děkujeme za váš zájem!

Časté otázky / a naše vypečené odpovědi

Určitě. Festival obsahuje program jak pro pokročilejší praktikanty tantry, tak i pro úplné začátečníky. Pro velké množství návštěvníků se účast na festivalu stala prvním impulsem, aby se začali tantrické cestě věnovat více do hloubky. Navíc zde máte výjimečnou příležitost seznámit se na jednom místě s těmi nejlepšími tantrickými školami u nás, což je skutečně nevídané.

Berte však svoji účast raději jako jakousi ochutnávku. Tantrickou cestu samozřejmě není možné obsáhnou celou do hloubky pouze za jediný víkend. Je to cesta na celý život.

Ne, uvítáme jak páry, tak jednotlivce. Chcete-li se zúčastnit se svým milým či milou, jedná se o skvělý způsob, jak prohloubit váš vztah. Pokud však momentálně v žádném vztahu nejste, vůbec to nevadí.

Pokud by nějaký seminář vyžadoval účast pouze v páru, bude to uvedeno v programu. V takovém případě je pak možné si k sobě někoho najít přímo na místě, nebo se účastnit paralelního bloku programu.

Tantra Festival je „oblečený festival“. Pokud bude některý workshop pracovat s lidskou nahotou, k částečnému obnažení dojít může. Účast na podobném programu je zcela dobrovolná. Semináře mohou zahrnovat smyslné doteky, avšak explicitní sexuální praktiky jsou zcela vyloučeny.

Vždy máte možnost zapojit se pouze pro vás přijatelným způsobem, nebo workshop přerušit a zkusit jinou paralelní aktivitu. Míra svoboda a vzájemné úcty nebude nikdy překročena ani ze strany lektorů, ani ze strany pořadatelů.

Pro návštěvníky je pořizování záznamu zakázáno. Festival bude mít vlastního fotografa označeného viditelnou visačkou. Pokud si někdo z návštěvníků nepřeje být v záběru, může fotografa či kameramana na tuto skutečnost předem upozornit.

Během programu nedoporučujeme používat ani mobilní telefon. Cílem setkání je prohloubit ve všech účastnících intenzivní pocit přebývání v přítomném okamžiku. Ponechte prosím své mobilní telefony vypnuté. Na vybrané aktivity může být navíc vstup s elektronickými zařízeními zakázán.

Partneři a sponzoři / pomáhají nám