Kdy

2. - 3. listopadu 2019

Kde

Praha, andel's by Vienna House

Hosté

20+ lektorů

Zbývá

200 vstupenek

Tantra Festival / vítejte na 8. ročníku!

Děkujeme všem lektorům a návštěvníkům za nádherné společné chvíle a povznášející festival! Fotky a videa z letošního festivalu postupně naleznete na našem Facebooku a v archivu. Těšíme se na viděnou na dalším ročníku 24. – 25. října 2020!

Tantra Festival je oslavou tantry ve všech jejích podobách. Na jeden víkend v roce se zde sejdou učitelé a praktikanti tantry z ČR i zahraničí, aby společně vytvořili výživný a dynamický program plný přednášek, workshopů a ukázek své práce související s celou řadou tantrických témat. Součástí festivalu jsou i inspirující představení, hry a další aktivity.

Tantra Festival letos otevře brány pro „Posvátný eros“. Povznášející sexualita vyvěrá z pramene čisté nesobecké lásky, z hlubokého obdivu k milované bytosti a k životu samému i ze schopnosti vnímat milostný akt jako smyslnou a kreativní hru. S narůstající schopností uvědomovat si vytříbené prožitky v jejich celistvosti se nám odkrývá nové vidění skutečnosti, ve které vnímáme vše uvnitř i okolo nás jako posvátné. Láska se pak stává tajuplnou extatickou melodií vynášející nás do nebeských výšin.

Festival Vám přinese:

  • hlubší poznání skutečného smyslu tantry v moderním světě
  • nástroje a techniky pro zkvalitnění života jednotlivce nebo páru 
  • otevření srdce, mysli a vyšší pohled na život a vesmír 
  • vnitřní impuls a aspiraci začít či pokračovat ve své tantrické pouti 
  • úžasné zážitky, trvalé vzpomínky a nová přátelství
  • povznášející umělecká vystoupení, „Tantric Heart“ party, čajovnu a další...

Na co se těšit / co festival nabízí

Interaktivní tantrická praxe

Objevte hlubokou moudrost a nespoutanou radost z praxe tantry, probuďte své uvědomění skrze hluboké a příjemné spojení s lidmi na duchovní cestě. Přesvědčte se, že radost z interaktivních her může vést k nádherným citovým a duchovním prožitkům. Překonejte povrchní úroveň a vnímejte živoucí tep bytí ve vlastním srdci i v srdcích ostatních.

Inspirativní přednášky

Autentické znalosti, s nimiž se na festivalu seznámíte, pramení ze starobylých učení tantry a budou představeny přístupnou a srozumitelnou formou pro lidi dnešní doby. Ve vřelé, intimní a otevřené atmosféře budou rovněž podrobně vysvětlena některá základní tantrická tajemství posvátné erotiky, božské lásky a tajuplných subtilních energií.

Párové aktivity

Hra polarity mužství a ženství je hlavním motorem všech energií v tantře. Na Tantra Festivalu dostanete příležitost vědomě a pozorně vychutnávat proudění energií mezi Mužem a Ženou. Představíme si hlavní klíče hry těchto polarit a prakticky si je vyzkoušíme. Semináře jsou přístupné párům i jednotlivcům, dvojice je možné utvořit i na místě.

Akce pro muže

Na festivalu se konají i mužská setkání, kde se účastníci učí do hloubky o síle a moudrosti tantrického muže. Odkryjeme a prožijeme pravý význam duchovního mužství, stejně jako tajemství mužského charisma a magnetismu, jak o nich hovoří tantrická tradice. V centru pozornosti bude probouzení mužského vědomí, dynamiky a síly vůle.

Akce pro ženy

Na speciálních seminářích se sejdou i ženy, aby společně odkrývaly taje ženství a objevovaly sílu skrytou v každé ženě. Poznání, které tyto aktivity přináší, a jeho praktické uplatnění odhalí, co především dává ženě rozkvést a zářit krásou, radostí a magnetismem. Základem těchto aktivit vždy bude probouzení božského ženství.

Workshopy

Workshopy se budou soustředit na praxi a interaktivní stránku tantry. Starobylá a tajná tantrická učení na nich budou oživena prostřednictvím inspirovaných aktivit a her, které umožní každému z nás cítit a přímo chápat skutečný smysl tantry přímo ve svatyni svého srdce. Zvídavost a přímé zapojení všech účastníků jsou zde na místě.

Program 2019 / 2 dny x 3 sály

Slavnostní zahájení festivalu

Slavnostní zahájení – umělecké taneční vystoupení, speciální společná meditace a představení lektorů.

Posvátný eros – tajemství šťastných párů

Tantrická tradice objímá všechny aspekty lidské bytosti a odhaluje nám rozdíl mezi sexualitou a posvátným erótem. Tento workshop přiblíží tajemství nemnohými prozkoumaného posvátného erótu, díky němuž můžeme prožívat opravdovou vnitřní svobodu a štěstí. Prožívání extatického štěstí je jedna z hlubokých lidských potřeb, ovšem velice záleží na naší péči a postojích, abychom toto štěstí mohli v páru prožívat co nejdéle, ne-li neustále. Pojďte se s námi dozvědět více o tomto umění skrze krásné techniky, hry a meditace.

Umění erotického doteku

Každý z nás může postupně objevovat krásy vytříbené energie posvátného erótu, energie, která nás osvobozuje a inspiruje. Při probouzení erotické energie skrze dotek začneme postupně objevovat náš skrytý erotický potenciál. Naučíme se být hraví, smyslní a spontánní. Zároveň budeme moct prožívat opravdové vnitřní naplnění a štěstí. Díky praktikování erotického doteku můžeme také odstraňovat předsudky, různé sexuální bloky a inhibice.

Láska vs. přitažlivost ve vztazích 21. století

Většina lidí dostatečně jasně nechápe, proč ve vztazích nastávají krizové okamžiky a jak s nimi správně nakládat. Je to způsobeno zaměňováním hlubšího a citového zapojení se ve vztahu za naplňování osobních a sobeckých potřeb. Ze stejného důvodu rovněž dochází k zaměňování fyzické přitažlivosti za opravdovou upřímnou lásku. V rámci přednášky budeme hovořit o hlavních příčinách těchto nepochopení a o základních potřebách milostných vztahů založených na skutečné lásce.

Tantrické rituály v „běžném“ partnerském vztahu

Na workshopu vás seznámíme se základními vlastnostmi rituálu a tím, jak jej vnést do svého života. Jak jej využít pro zvýšení vědomí a prohloubení prožitku. Vysvětlíme, proč jsou rituály léčivé pro naše srdce, sexualitu, energii i vědomí. Setkání s rituálem se pak mohou stát kouzelnými okamžiky ve vašem vztahu i životě. A nenechte se oklamat domněnkami, že je rituál vážným okamžikem. Rituály v našem pojetí jsou vždy radostné, energické, vášnivé, ale i smyslné, hluboké a láskyplné, a v neposlední řadě posvátné, pokorné a magické.

Křest knihy „Tajná tantrická cesta lásky“ Gregoriana Bivolaru

Křest českého vydání knihy „Tajná tantrická cesta lásky ke štěstí a naplnění v partnerském vztahu“ známého učitele jógy a tantry Gregoriana Bivolaru. Kniha je výsledkem mnoha let bádání a hlubokého porozumění na poli lidských emocí, psychiky a mysli. Její jednotlivé části pokrývají nejdůležitější aspekty lásky, milostného naplnění, duchovnosti, tantry a lidské přirozenosti milostných vztahů.

Umění a tantra – Cesta do Srdce

Proměňte svůj život v umělecké dílo! „Celý svět je jeviště a všichni muži a ženy pouze herci,“ řekl Shakespeare, avšak pravdou je, že jen velmi málo lidí se dokáže stát „umělci života“. Připojte se k naší výpravě do 18. století a přijměte pozvání na maškarní ples na počest Ludvíka XV – „Milovaného“. Naučte se skrytým kódům pro šifrovaná poselství lásky uprostřed francouzské aristokracie. Zažijte intenzivní polaritu pramenící z duší rozkvetlých poetickým a romantickým zbožňováním svých milovaných...

Poznej svou Šakti, najdi svého Šivu

Láska je největší hybná síla v každém z nás a ta námi „pohybuje“ směrem k druhému protějšku. Šiva hledá svou Šakti a Šakti svého Šivu, aby se mohli propojit v posvátném spojení a stát se jedním. To je odvěká touha každé lidské bytosti. Nenech si ujít tuhle příležitost a přijď se podívat, jestli právě na tomto festivalu nepotkáš lásku svého života.

OM Chanting

Jedná se o prastarou skupinovou techniku, která za přítomnosti iniciovaného koordinátora harmonizuje planetu Zemi, lidi a vše živé kolem nás. Účastníci sedí ve specifickém uspořádání. Využíváme sílu vibrace mantry -óm- . Síla OM Chantingového kruhu působí až 2 km v okruhu a harmonizuje vše v dosahu. OM Chanting harmonizuje a uzdravuje nejen lidi a jejich emoce, mysl a tělo, ale také historii dané oblasti.

Probuzení síly jóni

Tento workshop je určený všem ženám, které by rády prohloubily spojení se svojí jóni a objevily jaké poklady a mystéria se v ní ukrývají. Budeme se zabývat spojením mezi naším srdcem a jóni, probouzením erotických energií, schopnosti prožívat různé druhy vaginálních orgasmů a zažít tak hluboké milostné naplnění, které rozechvívá naše tělo i duši a posouvá prožívání intimity za hranice běžného vnímání.

Tao lásky, 1. část

„Slunce klesá do Velké vody a v řadě zjevuje magické obrazy stromů…“ Toto není krásný verš nějaké čínské básně z dynastie Ming, ale úryvek z taoistického pojednání o erotické alchymii. Ačkoli mu nelze odepřít poetičnost, uvést takový pokyn do praxe nemusí být úplně jednoduché. Zvu vás proto na pestrobarevnou cestu vybranými zákoutími taoistické alchymie a jejího propojení s tantrickou tradicí, na které se naučíte jednoduché praktické způsoby používání erotiky jako nástroje duchovní transformace.

Srdce: brána do duše

Srdečně Vás zveme na fascinující pouť do hlubin našich Srdcí a nesmírnosti duší, do „místa“, kde se naše běžné, oddělující vnímání časoprostoru ztrácí a omezené ego se rozpouští ve hřejivém světle věčného, klidného, láskyplného, bezstarostného pravého Domova naší bytosti.

Posvátná nahota

Co vlastně činí nahé tělo tak neodolatelně fascinující, krásné a vzrušující? Představa, že by měli stanout před ostatními nazí, nahání mnoha lidem hrůzu a cítili by se v takové situaci trapně nebo přinejmenším nepohodlně. Navzdory tomu však odhalenost či přímo nahota, kterou vídáváme ve filmech, umění nebo v reklamě, nepopiratelně vzbuzuje náš zájem.

Milování jako ve snu

Chcete zjistit, jak můžete bezpečným, léčivým a kreativním způsobem zkoumat svou sexualitu v rámci aktivní snové praxe? Jak můžete ve snu vstoupit do kontaktu se svými sexuálními stíny a integrovat je pro jejich léčení? Aktivní a lucidní snění jsou cesty, které pomáhají objevovat tyto velmi citlivé oblasti našeho života v ohraničení naší vlastní mysli.

Dotek čistého erótu

Zapomeňte na vše, co jste si mysleli, že víte o sexu. Tady začínáme revoluci… Zatímco v naší moderní době máme k dispozici vzdělávání pouze v oblasti sexuální výchovy, ve starověku byl kladen důraz na vzdělávání hlavně v oblasti erotiky. Co to znamená a proč je to takový rozdíl?

Vnitřní milenci – sexualita a láska uvnitř nás

Miluješ? Chceš být milován/a? Umíš se odevzdat a umíš přijímat lásku druhého? Co všechno může stát v cestě opravdu spokojenému partnerství a zdravému intimnímu životu? Zjisti ve svém vlastním vnitřním vztahu, kým jsi, jaké máš nastaveny hodnoty, podle kterých se utváří tvůj vnější svět, hloubka intimity s partnerem a kvalita tvého sexuálního života.

Tanec s vůní tantry

Srdečně zvu na prožitkový taneční workshop s vědomými doteky. Skrze intuitivní tanec se nejprve lépe spojíme se svým tělem a emocemi a svojí autentickou duší. Pokusíme se otevřít svá srdce lásce, radosti, hravosti a svobodě – a hledat lásku k sobě a ke všem ostatním bytostem. Využijeme magickou moc hudby a tance k sebepoznání, ale i jako formu neverbální komunikace. Bude i prostor k možnosti vyjádření našich emocí a ke komunikaci s druhými prostřednictvím řeči těla a tak zvaného vědomého doteku.

Vědomý orgasmus

Lidé jsou zvyklí orgasmus prožívat omezeným způsobem, vnímají ho jako důsledek jejich sexuální interakce, doteku a tření pohlavních orgánů, které vede k rozkoši. Ale orgasmus nezávisí na žádném tření a – jak uvidíte – nezávisí dokonce ani na naší sexualitě. Ačkoli zahrnuje rozkoš, není omezen pouze na vjem potěšení, ani pouze na realitu vnímanou prostřednictvím našich smyslů.

Tao lásky, 2. část

„Slunce klesá do Velké vody a v řadě zjevuje magické obrazy stromů…“ Toto není krásný verš nějaké čínské básně z dynastie Ming, ale úryvek z taoistického pojednání o erotické alchymii. Ačkoli mu nelze odepřít poetičnost, uvést takový pokyn do praxe nemusí být úplně jednoduché. Zvu vás proto na pestrobarevnou cestu vybranými zákoutími taoistické alchymie a jejího propojení s tantrickou tradicí, na které se naučíte jednoduché praktické způsoby používání erotiky jako nástroje duchovní transformace.

Tantrické milování – důležitost bdělosti v tantře

Zatímco v temných zákoutích našeho vědomí se skrývá a krčí hanba, hřích, zábrany, násilí a vulgárnosti, v jeho světle vzkvétá svoboda, krása, láska a extáze. Proto tantrické texty vždy kladly důraz na to, aby byl posvátný akt lásky – a život sám – vždy zakoušen „s plně rozsvícenými vnitřními světly“. Jen tak je možné dosáhnout nejvyšších met tantrické realizace.

Slavnostní zakončení festivalu

Společné zakončení festivalu – umělecké taneční vystoupení, losování tomboly, speciální závěrečná meditace a sdílení zážitků.

Nalaďte se ranní jógou

Přijďte protáhnout svá těla a probudit svou duši, připravit se po ránu na druhý den intenzivního festivalového programu. Pomocí jemných jógových poloh, střídaných s prostorem pro uvědomování si účinků, umožníme festivalovým zážitkům něžně dosednout do hloubky našich srdcí a připravit tyto cenné „nádoby“ na další dobrodružství, kterým se poté vydáme vstříc.

Jóga v páru pro prohloubení intimity

Jóga v páru je jedinečný způsob duchovní praxe, který může do vašeho vztahu přinést více porozumění a harmonie, prohloubit intimitu a neustále udržovat jiskru přitažlivost mezi vámi. Snadno se může stát přirozenou součástí vašeho života a díky tomu neocenitelným pomocníkem, který podporuje a prohlubuje váš vztah.

Tantrická intimita

Zveme vás na workshop, který se vás dotkne… Intimita je útulná a milá vlastnost, díky které se cítíme dobře a příjemně. Je to udržování blízkosti a sdílení vzájemné duševní i fyzické otevřenosti. Intimita je porozumění, soulad, vzájemná podpora… Během workshopu se budeme věnovat různým formám intimity a podíváme se, jak ji vyjadřujeme na jednotlivých čakrách a jednotlivých úrovních své bytosti.

Tancem ke své ženské podstatě

Co se o sobě a o druhých můžeme dozvědět skrze tělo a jeho pohyb? Přijďte si vyzkoušet pohybový seminář, který vytvoří prostor pro naladění se na vlastní tělo a následně jemnou a laskavou formou umožní kontakt a tanec s ostatními účastníky. Tématem bude jemnost, péče a odevzdání v tanci a vzájemném kontaktu.

Sexuální polarita

Sexuální polarita je kromě lásky důležitým pilířem partnerského vztahu. Pokud mezi námi a partnerem není přitažlivost jako mezi dvěma póly magnetu, náš vztah ztrácí náboj a přestaneme pro sebe být atraktivní. Začne se postupně vytrácet i láska, vzdalujeme se navzájem a stanou se z nás spíše spolubydlící, kteří žijí ve společném bytě, než partneři a milenci.

Tantra ve filmovém umění

Promítání a diskuze nad tantrickými filmy skupiny ArtExtasia. Revoluce prostřednictvím kinematografického umění a krásy. Milovníci umění budou moci na našem setkání ochutnat rafinovanou estetickou chuť revolučních erotických snímků, které otevírají cestu novému filmovému žánru nazývaném mystický erotismus.

Jak účinně používat energii času v milostném vztahu

V dnešní zrychlené době se časový faktor stal všudypřítomným. Většina lidí se potýká s obtížemi stanovit si správné životní priority a nalézt dostatek času na vše, čemu se skutečně chtějí věnovat, aniž by se omezovali ve svých osobních přáních. Výsledkem jsou chybná rozhodnutí a život prostoupený kompromisy. To bohužel negativně ovlivňuje i naše vztahy, ve kterých se projevuje tendence k povrchnosti. Vztahy tak nedosahují dostatečné hloubky a bývají zatíženy vzájemnými výčitkami a obviňováním.

Zážitky z festivalu / poslali jste nám

Ceník vstupného / festival pro všechny

Sobota

1700
Zbývá 200 vstupenek.
Při prodeji na místě je cena 2000 Kč

Neděle

1400
Zbývá 200 vstupenek.
Při prodeji na místě je cena 1700 Kč

Rezervujte si vstupenku / přece to nezmeškáte!

Předprodej pro rok 2020 zatím nebyl zahájen.

Časté otázky / aneb chtěli jste se zeptat...

Určitě. Festival obsahuje program jak pro pokročilejší praktikanty tantry, tak i pro úplné začátečníky. Pro velké množství návštěvníků se účast na festivalu stala prvním impulsem, aby se začali tantrické cestě věnovat více do hloubky. Navíc zde máte výjimečnou příležitost seznámit se na jednom místě s těmi nejlepšími tantrickými školami u nás, což je skutečně nevídané.

Berte však svoji účast raději jako jakousi ochutnávku. Tantrickou cestu samozřejmě není možné obsáhnou celou do hloubky pouze za jediný víkend. Je to cesta na celý život.

Ne, uvítáme jak páry, tak jednotlivce. Chcete-li se zúčastnit se svým milým či milou, jedná se o skvělý způsob, jak prohloubit váš vztah. Pokud však momentálně v žádném vztahu nejste, vůbec to nevadí.

Pokud by nějaký seminář vyžadoval účast pouze v páru, bude to uvedeno v programu. V takovém případě je pak možné si k sobě někoho najít přímo na místě, nebo se účastnit paralelního bloku programu.

Tantra Festival je „oblečený festival“. Pokud bude některý workshop pracovat s lidskou nahotou, k částečnému obnažení dojít může. Účast na podobném programu je zcela dobrovolná. Semináře mohou zahrnovat smyslné doteky, avšak explicitní sexuální praktiky jsou zcela vyloučeny.

Vždy máte možnost zapojit se pouze pro vás přijatelným způsobem, nebo workshop přerušit a zkusit jinou paralelní aktivitu. Míra svoboda a vzájemné úcty nebude nikdy překročena ani ze strany lektorů, ani ze strany pořadatelů.

Pro návštěvníky je pořizování záznamu zakázáno. Festival bude mít vlastního fotografa označeného viditelnou visačkou. Pokud si někdo z návštěvníků nepřeje být v záběru, může fotografa či kameramana na tuto skutečnost předem upozornit.

Během programu nedoporučujeme používat ani mobilní telefon. Cílem setkání je prohloubit ve všech účastnících intenzivní pocit přebývání v přítomném okamžiku. Ponechte prosím své mobilní telefony vypnuté. Na vybrané aktivity může být navíc vstup s elektronickými zařízeními zakázán.

Partneři a sponzoři / pomáhají nám