Bytí v tanci – splynutí se srdcem

Neděle - 29. 10. 2017, 14:00 - 16:00  Sál Ánanda  workshop

Kateřina Tomisová / Centrum Indigenous

Workshop Bytí v tanci tě zavede do Ticha, k přirozenosti a radosti, která sídlí v každém z nás…

Budeš očištěn/a zvukem zvonečků či bubnů a přes úvodní ztišení veden/a do tance…

Zatančíš si svobodný spontánní tanec i společný kmenový dynamický tanec, ve kterém budeme všichni pořádně uzemněni a spojeni s kruhem…

Vše završí vydatná relaxace a zpomalení při tónech příjemné do Ticha vtahující hudby…

Tento workshop je věnovaný tématu srdce… Splyneme s vlastním srdcem… Necháme rozpouštět ledy v něm, abychom mohli znovu cítit, milovat… abychom si mohli znovu dovolit otevřít se… životu, lásce, všemu, co přichází… Laskavě obejmeme vše, co je v našem srdci.

Bytí v tanci v bodech:

  • dostatečný prostor pro vydatné ztišení
  • naladění na své tělo, návrat k sobě
  • spontánní tanec v příjemném prostoru
  • hlubší rozměr- práce s konkrétním tématem a vnitřní transformace
  • možnost následovat své plynutí
  • reprodukovaná hudba + drobné nástroje
  • propojení srdcí v kruhu
  • propojení se s nebem i zemí

>> Profil tohoto hosta na Tantra Festivalu.