Jak účinně používat energii času v milostném vztahu

Neděle - 3. 11. 2019, 15:30 - 17:00  Sál Šiva  přednáška pro muže (RO/CZ)

Zoltán Bartha / MISA (RO)

V dnešní zrychlené době se časový faktor stal všudypřítomným. Většina lidí se potýká s obtížemi stanovit si správné životní priority a nalézt dostatek času na vše, čemu se skutečně chtějí věnovat, aniž by se omezovali ve svých osobních přáních. Výsledkem jsou chybná rozhodnutí a život prostoupený kompromisy. To bohužel negativně ovlivňuje i naše vztahy, ve kterých se projevuje tendence k povrchnosti. Vztahy tak nedosahují dostatečné hloubky a bývají zatíženy vzájemnými výčitkami a obviňováním. Pokud však správně porozumíme hodnotě kvalitně stráveného času, a to hlavně v  našich milostných vztazích, snadno dokážeme tyto negativní projevy odstranit.

V rámci přednášky si rozebereme nejdůležitější z faktorů, které ovlivňují kvalitu času tráveného s našimi milovanými, a představíme si několik způsobů jak překonat zmíněnou tendenci k povrchnosti a stanovovat si priority tak, aby všechny naše milostné vztahy byly opravdové, hodnotné a přinášely nám hluboké vnitřní naplnění a spokojenost.

Profil tohoto lektora.