Sexuální polarita

Neděle - 3. 11. 2019, 10:30 - 12:00  Sál Šiva  workshop

Lucie Sitařová a Martin Plas / Škola Intimní splynutí

Přijetí mužské a ženské kvality a její kultivace jako léčení, osobní a duchovní růst.

Intimní splynutí má dva směry: tím prvním je praxe lásky samotné: vědomé otevírání srdce (viz náš druhý workshop na festivalu), druhým směrem je využívání síly sexuální polarity v předávání lásky.

Sexuální polarita je kromě lásky důležitým pilířem partnerského vztahu. Pokud mezi námi a partnerem není přitažlivost jako mezi dvěma póly magnetu, náš vztah ztrácí náboj a přestaneme pro sebe být atraktivní. Začne se postupně vytrácet i láska, vzdalujeme se navzájem a stanou se z nás spíše spolubydlící, kteří žijí ve společném bytě, než partneři a milenci.

Sexuální polarita je ale síla proměnlivá a hravá. Proudí mezi dvěma póly, mužským a ženským, Šivou a Šakti, jangem a jinem… Jako lidé máme oba tyto póly v sobě a ještě výrazněji jejich dynamiku vnímáme, pokud jsme v partnerství.

Workshop se bude skládat z krátké přednášky a několika cvičení, ve kterých budeme experimentovat s těmito póly. Vysvětlíme si, jak historie, výchova a prožitky, včetně těch traumatických, ovlivňují sexuální polaritu mužů a žen a jak se dostat do harmonie sami se sebou a posléze i s partnerem. Cítíte se jako zženštilí muž, nebo příliš mužská žena? Přestaňte s tím bojovat. Řekneme vám, jak posílíte svůj původní princip bez odmítání toho, co a jak vás život naučil.

Profil tohoto lektora.