Tantra & Tao (Hieros Gamos)

Neděle - 29. 10. 2017, 10:30 - 12:30  Sál Ánanda  workshop

Gabriela Dušková / Vesica

Tantra je o moudrém užívání energií v těle, Tao o spojení s vesmírným, zemským a tělesným. S vlastní esencí. Během prožitkového workshopu se podíváme na ženské a mužské tělo pohledem dvou elementů - vody a ohně. Žena je přirozeně spojená s prvních z nich.

Její podstatou je plynutí, zkoumání hloubek, kde se odevzdává moudrosti těla. Tady se rozpomíná na cyklické zákonitosti, otevírá samu sebe pro kreativní tvoření, zrod nových realit. Muž je spojen s ohnivým elementem. Zahřívá, protepluje, soustředí a koncentruje síly, směřuje se k objevování. Ve vlastní projevené autenticitě zrozuje spolu se ženou nové dimenze.

V dřívějších dobách nám spojení s vyrovnanou elementární kvalitou chybělo. Příliš mnoho energie se soustředilo v hlavě. Srdce i spodní centra jsme měli energeticky polo-uzavřená a oslabená. Naše vztahy se odehrávaly na mentální úrovni, nebyly vědomé.

Zapomněli jsme na posvátnost, vize, kořeny, většina z naší pozornosti směřovala ven. Těla byla opomíjená a tabuizovaná. Hodnoty jsme spatřovali ve vnějším světě. Moudrost a vědění vnitřních světů byla mimo naše zorné pole.

Ten čas se však mění.

Přijďte poznat sami sebe. Dejte si příležitost, abyste se znali do hloubky, dívali se na sebe a život podporující možnosti změněným pohledem. Posvátné vztahy je možné realizovat až v momentě, kdy máme probuzená, komunikující spodní centra (břicha a podbřišky). Tam se dotýkáme pramene, čistoty a velké síly, která celý systém (tělo) udržuje ve stavu klidu a přitom velké vášně. Ve spojení.

Během společného času se na podstatu budeme rozpomínat skrze QiGong – probouzející esenciální síly v těle, praxe v páru i malých skupinách, doteky, pohledy do očí, masírování, tanec. Provázet nás bude spojení s posvátnými geometriemi, poznatky z dávných spisů (véd) i moderní kvantové fyziky, která je potvrzuje. „Vědomé spojení je oslavou života“.

>> Profil tohoto hosta na Tantra Festivalu.