Umění a tantra – Cesta do Srdce

Sobota - 2. 11. 2019, 20:45 - 22:15  Sál Prema  workshop (EN/CZ)

Pedro Vieira a Svetlana Rybchinskaya / ArtExtasia

Proměňte svůj život v umělecké dílo!

Celý svět je jeviště a všichni muži a ženy pouze herci,“ řekl Shakespeare, avšak pravdou je, že jen velmi málo lidí se dokáže stát „umělci života“. Připojte se k naší výpravě do 18. století a přijměte pozvání na maškarní ples na počest Ludvíka XV – „Milovaného“. Naučte se skrytým kódům pro šifrovaná poselství lásky uprostřed francouzské aristokracie. Zažijte intenzivní polaritu pramenící z duší rozkvetlých poetickým a romantickým zbožňováním svých milovaných...

Umění je pro nás výrazovým prostředkem, možností, jak hluboce sdílet svoji podstatu, skutečnou vnitřní realitu. Je to také způsob porozumění sebe sama prostřednictvím objektivního pozorování působení našeho uměleckého díla. Umění nám umožňuje spatřovat skrytou stránku reality, vrozenou krásu nacházející se za zdáním věcí.

Tantra je pak věda transformace a lásky, cesta přeměny, která nás vede procesem sebepoznání a seberozvoje k postupnému probouzení našich kvalit a k odkrytí celého našeho lidského potenciálu.

Na našem workshopu se tyto dvě cesty střetnou. Umění se nám stane tvůrčím prostorem, kde odhodíme všechny své masky a – jakoby poprvé – se dotkneme své pravé tváře. Až se tak stane, náš tvůrčí proces bude stále více vědomým, stejně jako naše praktické a bdělé chápání účinků každé energie, kterou si zde zvolíme prožít, a každého uměleckého díla, které na jevišti umění (a na jevišti života) nabízíme světu.

Profil tohoto lektora.