Vivencie Biodanzy: Prožitek rozletu

Sobota - 28. 10. 2017, 14:30 - 16:30  Sál Prema  workshop

Aneta Končulová / Biodanza

Na křídlech lásky se Aneta rozletěla již při své první lekci Biodanzy, svůj zážitek popisuje v tomto krátkém videu. Ráda by podobný prožitek na festivalu zprostředkovala i vám.

Biodanza byla nominována na Nobelovu cenu míru a při této lekci pochopíte, tedy spíše procítíte, proč :-) Biodanza vznikla z touhy po lásce a propojení ve světě. Její zakladatel Rolando Toro řekl: „Biodanza je systém, který objímá lidský život ve své celistvosti. V podstatě je Biodanza naše převýchova v lásce.“

Zaměříme se na rozvíjení jedné z linií našeho lidského potenciálu tzv. pocitovosti (afektivity). Afektivita je stav hluboké blízkosti k druhým. Vytváří pocity lásky, přátelství, altruismu, mateřství, otcovství, bratrství a sesterství. Společně se rozletíme se na křídlech lásky blíže k sobě samým i jeden k druhému.

Lekce je hluboce prožitková. Po krátkém teoretickém úvodu bude následovat sekvence různých pohybů, tanců a cvičení za doprovodu hudby, které nás budou stimulovat i uvolňovat žádaným směrem. Některá cvičení děláme každý sám, jiné ve dvojicích a v celé skupině. Všechna cvičení i hudba je velmi pečlivě vybraná a řazená za sebou, tak jak to navrhují výsledky různých studií v oblasti biologie, antropologie i psychologie. Lekce Biodanzy se nazývají tzv. vivencie, což znamená intenzivní prožívání přítomnosti.

>> Profil tohoto hosta na Tantra Festivalu.