Tanec s vůní tantry

Sobota - 2. 11. 2019, 20:45 - 22:15  Sál Šiva  workshop

Andrej Kolář

Srdečně zvu na prožitkový taneční workshop s vědomými doteky. Skrze intuitivní tanec se nejprve lépe spojíme se svým tělem a emocemi a svojí autentickou duší. Pokusíme se otevřít svá srdce lásce, radosti, hravosti a svobodě – a hledat lásku k sobě a ke všem ostatním bytostem. Využijeme magickou moc hudby a tance k sebepoznání, ale i jako formu neverbální komunikace. Bude i prostor k možnosti vyjádření našich emocí a ke komunikaci s druhými prostřednictvím řeči těla a tak zvaného vědomého doteku.

Zažijeme intuitivní tanec sami se sebou ale i v páru nebo ve skupině, propojování, meditativní imaginaci, minirituály, praktická cvičení v kruhu, ve skupinkách a ve dvojicích, neverbální komunikaci a sdílení v kruhu.

Profil tohoto lektora.