Vnitřní milenci – sexualita a láska uvnitř nás

Sobota - 2. 11. 2019, 18:00 - 19:30  Sál Šiva  workshop

Ma Diva Lavanya / Alchymie Srdce

Miluješ? Chceš být milován/a?

Umíš se odevzdat a umíš přijímat lásku druhého?  Co všechno může stát v cestě opravdu spokojenému partnerství a zdravému intimnímu životu?

Zjisti ve svém vlastním vnitřním vztahu, kým jsi, jaké máš nastaveny hodnoty, podle kterých se utváří tvůj vnější svět, hloubka intimity s partnerem a kvalita tvého sexuálního života.   

Nahlédni na způsob, jak můžeš ovlivnit volbu partnera, kterého chceš mít vedle sebe, povznes svou sexualitu na hlubokou meditaci, na způsob, jak rozvíjet sebe sama jako osobnost a zároveň rozšiřovat své vědomí do jednoty a láskyplné harmonie celku.

Skrze druhého můžeš najít sebe.

Skrze sebe tvoř svou vlastní realitu  :-)

Profil tohoto lektora.